Limburgse Intensive Care Hoofdverpleegkundigen Organisatie

WIE ZIJN WIJ?

Het Licho VZW staat voor Limburgse Intensive Care Hoofdverpleegkundigen Organisatie. 

In deze organisatie zetelen bijna alle Intensieve Zorgen hoofdverpleegkundigen van de Limburgse ziekenhuizen.

DOEL ORGANISATIE

Het Licho VZW organiseert een maandelijks overleg om de werking van onze Intensieve Diensten te optimaliseren door intervisie, aftoetsing, uitwisseling van informatie en organiseren van zieknhuis overschrijdende opleiding onder de vorm van dagsessies van het behoud van de bijzondere beroepstitel (BBT) 'Intensieve Zorgen en Spoedgevallen Zorg.'

ACTIVITEITEN ORGANISATIE

Jaarlijks inrichten van interactief kwaliteitsvol symposia aan een democratische prijs met hoge bereikbaarheid. Rekeninghoudend met de actuele vereisten voor verpleegkundigen van intensieve zorgen.  Jaarlijkse evaluatie en bijsturing van symposia rekeninghoudend met de inbreng van de deelnemers. Intervisie en bespreken van actuele problemen op de werkvloer.

OVER ONS

AZVesalius

Jean Marie Boulogne
Voorzitter

St-Trudo Ziekenhuis

Jan Lambrechts

Secretaris

Jessa Ziekenhuis

Kris Duchateau

Penningmeester

LEDEN
Sylvia Hellemans - AZDiest, Romina Demontis - Jessa Ziekenhuis,
Inge Vandergraesen - Jessa Ziekenhuis
Erika Dekleermaeker - ZOL, Carine Nijsten - ZOL, Veronique Hendrikx - ZOL,
Philippe Jansen - ZOL, Karine Engelen - ZOL, Carla Zimmermann - ZMK,
Jeanneke van de Ven - MZNLSofie Vanwing - Sint Trudo, Els Fraussen - ZMK, Joris Daems - ZOL, Riet Minnekeer - Jessa Ziekenhuis, Debby Geerts - Jessa Ziekenhuis, Patricia Vandebroek - ZOL,

CONTACTEER ONS

Ideeën en voorstellen altijd welkom.
Laat gerust van je horen.